Ivana Barišić, Petra Markušić

KBC Zagreb

mehanička ventilacija, aspiracija, subglotična aspiracija

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Traheobronhalna sekrecija je obrambeni mehanizam organizma kao odgovor na moguću
kontaminaciju dišnih puteva. Bolesnici na mehaničkoj ventilaciji imaju povećanu produkciju
sekrecije i smanjenu mogučnost normalnih obrambenih mehanizama kao što je kašalj.
Zbrinjavanje sekreta kod mehaničko ventiliranih pacijenata uključuje rutinske postupke za
održavanje mukocilijarne funkcije i razne postupke za uklanjanje sekreta. Aspiracija je
postupak kojim se omogućava odstranjenje sekreta iz dišnih puteva pomoću katetera za
aspiraciju spojenog na negativni tlak.
Aspiraciju sekreta možemo izvoditi pomoću otvorene i/ili zatvorene metode aspiracije kroz
endotrahealni tubus, kontinuiranom subglotičnom aspiracijom te fiberbronhoskopijom.
Posebnu pozornost obratit ćemo na subglotičnu aspiraciju. Subglotična aspiracija je aspiracija
sekreta iz subglotičnog prostora. Sekret iz respiratornog sustava često se nakuplja iznad
napuhane manžete endotrahealnog tubusa i može biti izvor materijala za aspiraciju. Danas su
dostupni specijalni endotrahealni tubusi koji imaju posebnu cijev na stražnjoj strani iznad
manžete, za sukciju nakupljenog sekreta iz subglotičkog prostora. Tlak u manžeti mora biti
odgovarajući, zbog sprečavanja prolaženja kolonoziranog subglotičkog sekreta u donje dišne
putove. Svojim radom prikazat ćemo rezultate dobivene istraživanjem kod bolesnika na
mehaničkoj ventilaciji kod kojih je provođena subglotična aspiracija na odjelu intenzivne skrbi
u trajanju od 01.03.2014. do 28.02.2015.

preuzmi dokument