Antonija Marić, Mirjana Saratlija

KBC Zagreb

mehanička ventilacija, spinalna mišićna atrofija, kuća

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Mogućnosti liječenja djece u jedinicama intenzivnog liječenja i napredak u tehnologiji doveli
su do pada mortaliteta i povećanja broja bolesnika s kroničnim bolestima.
Kako bi se poboljšala kvaliteta života takvih bolesnika i kako bi se smanjili troškovi liječenja,
kućna ventilacija se nametnula kao metoda liječenja stabilnih kroničnih pacijenata sa
respiratornom insuficijencijom i neuromuskularnom bolesti.
Cilj: Cilj rada je prikazati složenost postupaka i specifičnosti u zbrinjavanju djece koja se
pripremaju za kućnu mehaničku ventilaciju.
Metode i rezultati: Kroz period od 1991-2015 god. pratili smo pacijente koji su bili kandidati
za kućnu mehaničku ventilaciju, analizirali tijek i ishod liječenja te prikazali dobivene rezultate.
Zaključak: Kućna mehanička ventilacija jest tehnološki i obiteljski zahtjevna, ali omogućava
djetetu živjeti kod kuće u obiteljskom okruženju što svakako ima veliki psihološki utjecaj na
dijete i obitelj, smanjuje pritisak i financijske troškove bolnica posebice odjela intenzivne
medicine.

preuzmi dokument