Ela Vujanić

KBC ''Sestre milosrdnice''

anti - stres tehnike, burnout, medicinske sestre, radno mjesto

''9. Simpozij HDMSARIST-a''

Varaždin, 28.-29. listopada 2016. godine

UVOD: Način života koji živimo, zajedno uz stres, vodi ka raznolikoj lepezi bolesti kao što su bolesti
probavnog (zatvor, proljev, čir na dvanaestercu) i srčano – žilnog sustava (infarkt, aritmije, angina
pectoris) te neurološke, metaboličke i imunološke bolesti. Medicinske sestre i medicinski tehničari
najčešće rade na dinamičnim i stresnim poslovima, tamo gdje je kulminacija stresa izrazito visoka.
Prema istraživanju Europske agencije za sigurnost na radu i zaštitu zdravlja stres na radnome mjestu
prisutan je kod gotovo svakoga trećeg zaposlenika Europske unije. No, osim što pospješuje pojavu
fizičkih simptoma, stres uništava i psihu – sigurno vodi u „burnout,“ psihički stres, emocionalno i
mentalno sagorijevanje. Ali čak i na „lakšim“ poslovima medicinske sestre i tehničari proživljavaju
višu razinu stresa nego što je normalno. Okosnica sestrinstva, briga o drugim ljudima, izrazito je
stresna, kao i rješavanje problema drugih (najčešće brzo i točno). Medicinskim sestrama i
tehničarima ne ide u prilog ni to što se količina stresa samo povećava s godinama. Što više godina
provedu na jednom radnom mjestu, s više stresa se susreću.

CILJ: Medicinske sestre i tehničari su, dakle, oduvijek podložni bolestima – što fizičkim, što psihičkim,
uslijed stresa. Cilj je ovog stručnog rada objasniti i prikazati stres (što je stres, reakcije na stres, vrste
stresa) te podučiti medicinske sestre i tehničare kako ga spriječiti jednostavnim i zanimljivim,
suvremenim, tehnikama smanjenja (redukcije) stresa, ali i prikazati ga u jednom novom svjetlu.

ZAKLJUČAK: Stres je život, rekli bismo, a život je stres. U paketu sa sestrinstvom, svakako ćete ga
dobiti. Zato je važno othrvati se stresu na vrijeme kako bi radna sposobnost bila što je duže moguće
očuvana.

preuzmi dokument