Lucija Starčević

OB Gospić

liječnici, medicinske sestre/tehničari, zdravstveni djelatnici, stres na radu

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Stres u radnom okruženju specifična je vrsta stresa, čiji je izvor u radnom okolišu. Zdravstveni djelatnici prepoznati su kao profesija koja je visoko stresna.

U Općoj bolnici Gospić u veljači 2016. godine provedeno je istraživanje o stresorima na radnom mjestu zdravstvenih djelatnika uporabom anonimnog upitnika. U istraživanje je uključen 101 ispitanik starosne dobi između 18 i 65 godina. Cilj istraživanja bio je utvrditi koje čimbenike radnog okruženja zdravstveni djelatnici u Općoj bolnici Gospić doživljavaju kao stresne i/ili izrazito stresne te postoje li razlike u doživljavanju stresa na radu između liječnika, medicinskih sestara/tehničara i ostalih zdravstvenih djelatnika, te postoje li razlike ovisno o mjestu rada.

Ukupni doživljaj stresa je granično visok. Najučestaliji stresori koje su ispitanici navodili jesu financijski i čimbenici organizacijske radnog procesa. Djelatnici koji rade na radnom mjestu u JIL-u, OHBP-u i operacijskoj sali imaju veći doživljaj stresa od zdravstvenih djelatnika zaposlenih na nekom drugom odjelu, dijagnostici ili poliklinici.

Liječnici ukupno imaju najveći doživljaj razine stresa, a prema duljini rada najveći doživljaja stresa je kod djelatnika sa 5-15 godina radnog staža. U većine liječnika prvenstveno su stresori vezani uz 24-satnu odgovornost, prekovremeni rad, financijske mogućnosti i organizaciju, izloženost neprimjerenoj javnoj kritici svojeg rada i psihološki pritisak pacijenata povezan s pogrešnom informiranošću i nerealnim očekivanjima. To ukazuje na potrebu unapređenja komunikacije na relaciji liječnik-pacijent, te relaciji mediji-zdravstvo.

Medicinske sestre/tehničari uz stresore financijske prirode navode kao visoku razinu doživljaja stresa nedostatan broj djelatnika, malu mogućnost napredovanja, administrativne poslove i preopterećenost. Ostali zdravstveni djelatnici uz zajedničke stresore financijske prirode i nedostatnog broja djelatnika doživljavaju kao veliki izvor stresa na radu strah od mogućnosti zaraze.

preuzmi dokument