Autori: Marica Sedlar, Rajko Plantak, Andrija Galeković

Ustanova zaposlenja: OB VARAŽDIN

Ključne riječi: radno opterećenje, medicinske sestre/tehničari, SWOT analiza, kvaliteta zdravstvene njege

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Oduvijek je poznata važnost ljudi, njihovih sposobnosti i kvaliteta za uspiješno poslovanje u svijetlu novih organizacijskih i tehnoloških koncepata. Za učinkovitu, ali i ekonomski prihvatljivu organizaciju rada medicinskih sestara potrebne su nove spoznaje, strategije i novi instrumenti u unaprjeđenju i ujednačavanju kvalitete zdravstvene njege pacijenata.Pacijenti traže kvalitetnu uslugu, medicinske sestre kao profesionalci teže ka što kvalitetnijem zadovoljavanju pacijentovih potreba, korektnim i pravilnim obavljanjem procedura potrebnih za pružanje kvalitetnih usluga. Kvaliteta upravljanja i provođenja usluga uključuje učinkovitu i djelotvornu uporabu raspoloživih resursa radi zadovoljavanja potreba pacijenata. Kroničan nedostatak medicinskih sestara, što za sebe veže neujednačeno radno opterećenje, dovodi nas u situaciju da se zapitamo koliko je zdravstvena njega koju pružamo pacijentu kvalitetna i u skladu s njegovim potrebama. Za osiguranje dovoljnog broja medicinskih sestara, pružanje kvalitetne zdravstvene njege te olakšavanje organizacije rada medicinskih sestara traži se uključenost metoda, analiza i planiranje pristupa koji podupiru kvalitetu zdravstvene njege i sigurnost pacijenta. SWOT analizom možemo analizirati prednosti (snage) sestrinstva i mogućnosti (prilike) za daljnji napredak u pogledu rješavanja problema neujednačenog radnog opterećenja medicinskih sestara, te nedostatke (slabosti) i potencijalne opasnosti (prepreke) koje ugrožavaju rješenje tog problema. SWOT analiza kao moguća strategija u rješavanju radnog optrećenja medicinskih sestara/tehničara i kao ključan instrument osigurava unaprjeđenje i ujednačavanje kvalitete zdravstvene njege, ima za cilj pravednu raspodijelu medicinskih sestara, omogućava kvalitetnu zdravstvene njege u skladu s bolesnikovim potrebama te argumentirano ugovaranje potreba za sestrinskim kadrom.