Zdravko Sumpor, Ines Tutić, Sabina Babić

KBC ''Sestre milosrdnice''

aspiracija, strano tijelo, bronh, bronhoskopija, komplikacije

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Aspiracija (udisaj) stranog tijela kod djece može rezultirati širokim spektrom simptoma, od
minimalnih, često neprijećenih do ugroženosti disanja, prestanka disanja, pa čak i smrti
djeteta. Aspiracija stranog tijela bronha kod djece zahtjeva prvi stupanj hitnosti, a očituje se
najčešće iznenadnim kašljem u napadima, gušenjem i cijanozom tzv.3C sindrom, engl.
(cough,cyanosis, choking) te stridorom što podrazumijeva naziv penetrantni sindrom. Klasični
trijas simptomi: kašalj, bronhalni zvižduci (wheezing) te oslabljen šum disanja zahvaćenog
dijela pluća nalazi se u oko 55% slučajeva. Aspiracija stranog tijela predstavlja klinički
problem koji je potrebno hitno riješiti zbog mogućeg fatalnog ishoda i zbog sprječavanja
kasnijih komplikacija. Dijagnozu stranog tijela bronha postavlja se na osnovu anamnestičkih
podataka, kliničkog, rendgenološkog i bronhoskopskog pregleda.
Treba imati na umu da u preko 50% slučajeva pacijent, u slučaju s djecom niti roditeljine
znaju da li je aspirirao strano tijelo. Spontano se iskašljava samo 2-4% stranih tijela, a to je
prenizak postotak da bi se uzeo u obzir.
U 65 do 90% slučajeva udah stranog tijela se dešava u djece do 3 godine starosti. Ukoliko
postoji kakva sumnja na udah stranog tijela indicirana je laringotraheobronhoskopija,a
metoda izbora je kruta laringotraheobronhoskopija u općoj anesteziji. Važan čimbenik u
cijelom postupku je anestezološkog tima.
U radu je prikazana bronhoskopija u djece na Klinici za otorinolaringologiju KBC Sestre
milosrdnice u razdoblju od 2009-2014 godine.

preuzmi dokument