Jelena Slijepčević, Ivan Lončar, Snježana Tuđina

KBC Zagreb

farmakokinetika, antimikrobni lijekovi, sestrinske intervencije

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Farmakokinetikom utvrđujemo početak, trajanje i učinak lijeka u odnosu na koncentraciju, ovisno o
kemijskim osobinama lijeka i čimbenicima vezanim uz pacijenta. Kritično oboljeli pacijenti imaju velik
rizik za nastanak po život opasnih infekcija, te posljedičnog razvoja sepse i septičnog šoka te
multiorganskog zatajenja. Od iznimne je važnosti primjeniti adekvatnu antimikrobnu terapiju kritično
oboljelih pacijenata kako bismo povećali njihove izglede za izliječenje Najvažnije smjernice koje se
moraju ispoštivati kod primjene antibiotika su: što ranije započeti liječenje, posebno nakon pojave
prvih znakova sepse; empirijska primjena antibiotika sa širokim spektrom djelovanja i adekvatno
doziranje antibiotika! U posljednjih je godina veliki izazov u intenzivnoj medicini odrediti pravu dozu
jer patofiziološke promjene povezane s kritičnim stanjem pacijenta utječu na farmakokinetiku
uglavnom hidrofilnih antimikrobnih lijekova. Mnogobrojna su stanja u kritično oboljelih koja
istodobno mogu utjecati na farmakokinetiku (akutna ozljeda bubrega, sepsa, promjene u
proteinima...), što posljedično komplicira prediviđanje odgovarajuće koncentracije antibiotika i
najčešće se očituje subdozirnjem pacijenta, odnosno primjenom nedovoljne doze. Promjene u
farmakokinetici stoga imaju značajnu važnost u primjeni antibiotika u sestrinskoj praksi. Naglasak je
stavljen na provjeru nužnosti brze primjene novog antibiotika u slučaju promjene u terapiji, kontrola
trajanja infuzije antimikrobnih lijekova, poštivanje rasporeda doziranja, istovremena primjena prve
inicijalne „loading“ doze i kontinuirane infuzije kada se vremenski - ovisni antimikrobni lijekovi daju
putem kontinuirane infuzije.

preuzmi dokument