Rudi Kočevar, Irena Buček Hajdarević, Zorica Kardoš

KC Ljubljana (Slovenija)

zdrastveni odgoj, stručno usavršavanje, poučavanje, obrazovni proces

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Razvoju medicine slijedio je i razvoj zdrastvene njege. Medicinska sestra može raditi na području
zdrastvene njege gdje je u potpunosti samostalna i na području dijagnostičkih i terapeutskih
postupaka gdje sudjeluje kao liječnikov suradnik pri izvođenju postupaka u liječenju.
Bitan element djelovanja medicinskih sestara je zdravstveni odgoj i pedagoški rad s kojim
pokušavamo, mi, zdravstveni radnici-odgojitelji informiranjem i motiviranjem suradnika postići
dobru međusobnu suradnju, znanje i zanimanje za daljnje učenje.
Na Kliničkom odjelu za anesteziologiju zaposleno je 56 viših/diplomiranih medicinskih sestara.
Samo trećina zaposlenih ima tek dvogodišnje radno iskustvo s puno teorijskih osnova, ali im
često nedostaje praktičnih vještina. Polovica ih nakon deset ili više godina radnog vijeka postigne
bogata praktična iskustva kako na području anesteziologije tako i na intenzivnoj medicini i
reanimatologiji. Obje skupine su zbog razvoja novih smjernica u opskrbi pacijenata i novih
medicinsko-tehničkih postupaka izrazile želju za usvajanjem novih saznanja i utvrđivanjem već
poznatih činjenica.
Zbog toga smo se na odjelu odlučili da organizirano pristupimo permanentnom stručnom
usavršavanju. U tu smo svrhu u skladu s najnovijim smjernicama organizirali tečaje: Temeljni i
dodatni postupci oživljavanja. Pobudu su preuzeli organizatori koji su svjesni važnosti rada kojeg
obavljaju. Bilo je potrebno organizirati i financirati tečaje, pridobiti instruktore, pripremiti razumljivo
pismeno gradivo i pribaviti nastavna pomagala. Za poučavanje smo izabrali instruktore iz redova
liječnika koji imaju bogata iskustva u edukaciji osnovnih i dodatnih postupaka oživljavanja i lak o
odgovore na sva pitanja slušatelja. Tečaj smo vremenski podijelili na više dijelova, napravili smo
više manjih skupina i time dosegli željeno zanimanje i sudjelovanje, savjestan praktični rad i
timski duh svih polaznika tečaja.
Organizirali smo i kratka tjedna predavanja s praktičnim prikazom medicinsko-tehničnih pomagala
koje svakodnevno ili povremeno koristimo u radu. Znamo da danas tehnološki razvoj znatno
napreduje i zato ako želimo biti u stopu sa suvremenim strukovnim smjernicama moramo
pomagala, aparate i njihovo djelovanje dobro poznavati. Predavanja su trajala 45 minuta dnevno,
obično prije početka redovnog radnog vremena. Zato smo organizirali radionice o sigurnoj
defibrilaciji, uporabi cell savera, infuzijskih pumpi,.. Oblikovanjem manjih sku pina omogućili smo
da su pojedinci mogli postavljali pitanja i praktično sudjelovati pri pripremi opreme.
S visoko postavljenim ciljevima glede potrebnog teorijskog znanja za razvoj na našem odjelu i
bogatim praktičnim iskustvima postali smo odjel koji je redovno uključen u obrazovni proces već
zaposlenih medicinskih sestara i studenata Visoke škole za zdravstvo. Svakodnevno svoje
znanje i iskustva proslijeđujemo uporabom većeg broja lutaka i simulatora za praktične vježbe.
Kasnije pokažemo kako je potrebno pristupiti pacijentu i pružiti odgovarajuću pomoć u stvarnoj
situaciji i kritičnim trenutcima.

preuzmi dokument