Ivan Kelrajter, Vedrana Pavošević

Klinička bolnica Osijek, odjel Anesteziologije i intenzivnog liječenja, odsjek Jedinica intenzivnog liječenja

zdravstveni informacijski sustavi

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Uspješno uvođenje i primjena zdravstvenih informacijskih sustava ovisi u prvom redu o prihvaćenosti od
strane krajnjih korisnika.
Računala su slijedeći korak kojim hrvatsko sestrinstvo mora krenuti jer je u mnogo slučajeva dokazana
velika korist od računala. U stranim zemljama je razvijena posebna grana unutar sestrinstva koja se bavi
upotrebom informatičke tehnologije u sestrinstvu. Kod nas se takvo što treba tek razviti, ali je zato bitno prije
toga utvrditi kakvi su stavovi medicinskih sestara prema računalima kako bi se m ogle uvesti potrebne
promjene. Istraživanjem je utvrđeno da najveći utjecaj na stavove m edicinskih sestara ima znanje upotrebe
računala i vrijeme upotrebe računala. Osobe koje znaju koristiti računalo često koriste računala te su ih
integrirala kao obvezni tehnički dio u svom životu. Stoga su takve osobe svjesne kakvu prednost računala
donose kako u sestrinstvu tako i u svom privatnom životu.
Iako su opći stavovi medicinskih sestara prema računalima dobri potrebno je povećati kvalitetu računalne
edukacije u školama i fakultetima kao i na radnim mjestima kako bi medicinske sestre imale bolje pr edodžbe
o mogućnostima i prednostima računala, te prihvatile računala kao vrlo korisni svakodnevni alat kako u
svojoj struci tako i u ostalim segmentima života.
S obzirom kako je u Hrvatskoj obavljeno vrlo malo istraživanja iz ove teme potrebno je nastaviti sa
istraživanjem ove tematike kako bi se dobili potpuniji i točniji rezultati koji će upućivati kakve stavove prema
računalima imaju medicinske sestre.

preuzmi dokument