Boris Ilić, Irena Kovačević, Adriano Friganović, Jasminka Posavec, Valentina Krikšić, Mirna Žulec

Zdravstveno veleučilište Zagreb, KBC Zagreb, Dom zdravlja Zapruđe-Zagreb, Studij sestrinstva (Visoka tehnička škola, Bjelovar)

standardizirani pacijenti, edukacija medicinskih sestara, obrazovanje, simulacija, sistematični pregled

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Uvod: Pristup edukaciji te razvoju kliničkih vještina medicinskih sestara i srodnih zdravstvenih
stručnjaka značajno se promijenio posljednjih dvadesetak godina, usmjerivši veću pažnju
prema razvoju kritičkog razmišljanja i viših razina razumijevanja nego isključivom transferu
medicinskih činjenica i podataka. Pojam standardizirani pacijent podrazumijeva uporabu
posebno treniranog nemedicinskog osoblja, laika ili glumaca, za realističnu simulaciju slučaja
s ciljem razvoja, procjene i usvajanja novih kliničkih vještina.
Cilj: Cilj rada je pružiti sistematični pregled dostupnih spoznaja i istraživanja o prednostima ili
nedostacima uporabe standardiziranih pacijenata u edukaciji medicinskih sestara.
Metodologija: Provedena je sistematična pretraga elektroničkih znanstvenih baza
(ScienceDirect, Scopus, Web of Science) za sistematične preglede, pregledne članke,
originalne istraživačke radove te izvješća u periodu od 2005. – 2015. godine, s ključnim
riječima: standardized patient* AND nursing.
Rezultati: Pretragom je pronađeno ukupno 103 članka (ScienceDirect: 25, Scopus: 50, WoS:
28), uključujući duplikate, od kojih je 15 uključeno u ovaj pregled.
Zaključak: Uporaba standardiziranih pacijenata u edukaciji medicinskih sestara umanjuje
razinu anksioznosti u interakciji s psihijatrijskim pacijentima, podiže razinu znanja i sigurnosti
pri skrbi za terminalne pacijente, unapređuje stavove studenata prema sigurnosti pacijenta,
unapređuje komunikacijsko-terapeutske vještine studenata psihijatrijskog sestrinstva,
omogućuje stjecanje i unapređenje vještina rukovođenja, značajna je pri simulacijama
patronažnih posjeta te pozitivno utječe na samoučinkovitost i motivaciju za učenje koji u
konačnici doprinose stjecanju znanja i usvajanje kliničkih vještina.

preuzmi dokument