Autori: Mahira Čolaki

Ustanova zaposlenja: J.U. OPĆA BOLNICA “PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ”, SARAJEVO (BIH)

Ključne riječi: procedura, njega traheostome

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Prikaz procesa izrade procedure za izvrsavanje medicinske usluge u skladu sa standardima u svrhu poboljsanja kvaliteta i efikasnost rada.Procedurom kojom se formulise njega traheostome,omogucava se jasno objasnjenje svih aktivnosti koju sprovodi medicinska sestra-tehnicar,odgovornosti,opreme potrebne za pravilan rad i vodenje dokumentacije medicinskih postupaka.Bilo da je traheostoma napravljena u hitnim situacijama ili nakon pazljive pripreme kao trajna mjera ili privremena terapija,njega traheostome ima uvjek isti cilj,a on je da cuva disajni put slobodan,da prevenira infekciju i pri tome pruzanje psiholoske potpore i pomoci pacjentu.Tacnim definisanjem medicinskih intrvencija omogucava se uniformnost pri izvodenju,te smanjuje mogucnost greske ili u slucaju da do nje dode,olaksava se otkrivanje u kojoj fazi izvodenja je do iste doslo.