Nataša Goričan, Emica Jurić, Adriano Friganović

Odjel anesteziologije i intenzivnog liječenja kardiokirurških bolesnika, Klinika za ansteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC Zagreb

centralni venski kateteri, infekcija, preventivne mjere

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Postavljanje centralnog venskog katetera zbog nadoknade parenteralnog unosa i
hemodinamskog monitoriranja bolesnika postalo je središnji dio suvremene medicin e, osobito u
jedinicama intenzivnog liječenja. Infekcije centralnih venskih katetera su povezane sa značaj nim
morbiditetom i mortalitetom, kao i troškovima liječenja .
Provedenim istraživanjem utvrđeno je da provođenjem standardiziranih postupaka kod previjanja
i održavanja centralnih venskih katetera dolazi do smanjenja incidencije infek cija.
Istraživanje je obuhvatilo 60 ispitanika,nasumično odabranih, različitih dobnih skupina za vrijeme
boravka u jedinici intenzivnog liječenja nakon kardiokirurškog zahvata.

preuzmi dokument