Sandra Dujić, Biserka Mirt, Drita Bubnič

KBC Rijeka

porod, spinalna analgezija

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Bol tijekom vaginalnog poroda izaziva stres i niz patoloških promjena. Anestezija za vaginalni porod mora pružiti analgeziju, miran porođaj i rođenje zdravog dijeteta. Regionalna anestezija je jedina koja pouzdano kontrolira bol. Vrste regionalne anestezije su EPA, SAB, KOMBI. Epiduralnu analgeziju primjenjujemo od 2002. godine u Riječkom rodilištu od 0-24 sata. Iz godine u godinu broj epiduralnih analgezija raste u odnosu na broj poroda. Epiduralnom analgezijom nisu bile obuhvaćene rodilje sa većim nalazom na ušću iznad 8 cm čime su bile zakinute za obezboljenje u odnosu na ostale rodilje. to se mijenja 21.03.2013. godine počinjemo kontinuirano primjenjivati SAB. Prednosti SAB-a: manja količina lijekova, analgezija za 2-7 minuta, jak senzorni blok, nema motorne blokade, hemodinamska stabilnost, bez utjecaja na CTG. Indukacija za SA se postavlja od strane ginekološkog i anesteziološkog tima. Indikacije : povoljan nalaz na ušću od 6 cm i više, očekivani izgon unutar 2 sata, bol na VAS skali od 8-10. Koriste se lijekovi : lokalni anestetici (bupivacain 0,5% , 2,5-5 mg), opioidi (sufentanyl 2,5µg) Uloga med. sestre : priprema pribora za iniciranje SAB-a, priprema pacijentice, uvođenje i.v. puta, hidracija, monitoriranje, namještanje pacijentice u odgovarajući položaj, nadzor nakon iniciranja lijekova. U riječkom rodilištu je obuhvaćeno oko 30% žena regionalnom analgezijom. Uvođenje u praksu SA u rađaonicu omogućili smo svim rodiljama analgeziju za vrijeme vaginalnog poroda koja više ne predstavlja luksuz nego i medicinsku indikaciju. Spinalnom anestezijom omogućili smo obezboljenje rodilja s nalazom na ušću od 6 cm i više postigli smo obezboljenje u najkraćem roku bez ispada motorike i dobili smo rodilju koja je opuštena, zadovoljna i skoncentirana na sudjelovanje u završetku poroda.

preuzmi dokument