Maja Cepanec, Petra Lana Darabuš, Valentina Cmrečki, Branka Plantak

OB Varaždin

ulkus, komplikacije, medicinska sestra

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Ulkusna bolest je defekt sluznice gornjeg dijela probavnog sustava nastao najčešće zbog djelovanja želučane solne kiseline. Uz želučanu kiselinu, ulkus mogu uzrokovati teška i začinjena prehrana, pušenje, alkoholna pića, kofein, stres i razni nesteroidni antireumatici. Prirodni tijek bolesti kreće se od potpunog zacjeljivanja ulkusa i bez liječenja pa sve do razvoja komplikacija sa značajnim morbiditetom i mortalitetom. Komplikacije ulkusne bolesti mogu biti po život opasne te je zbog toga velika uloga medicinske sestre u prevenciji bolesti, edukaciji, a kasnije i u zbrinjavanju vitalno ugroženog bolesnika uslijed pojave akutnih komplikacija. Pacijent sa akutnim komplikacijama ulkusne bolesti, zaprima se u jedinicu intenzivnog liječenja gdje se obavljaju specifične intervencije u svrhu sprječavanja pogoršanja općeg stanja, prevencija šoka, dijagnostike te terapije. U tome ima veliku ulogu medicinska sestra koja mora poznavati osnovne probleme kod ovakvog
pacijenta te intervencije koje se provode u zbrinjavanju istih. Krvarenje kao specifična akutna komplikacija ulkusne bolesti apsolutna je indikacija za prijem pacijenta u jedinicu intenzivnog liječenja, ukoliko nije indiciran kirurški zahvat, odnosno kirurško zbrinjavanje krvarenja.
Zdravstvena njega bolesnika oboljelog od ulkusne bolesti uključuje i edukaciju, zdravstveni odgoj bolesnika o prehrani te psihološku podršku pacijentu i obitelji. Kako bi zdravstvena njega i zbrinjavanje pacijenta sa akutnim komplikacijama ulkusne bolesti u JIL-u bilo što efikasnije od izuzetne važnosti su kompetencije medicinske sestre a to su znanje, stručnost, psihofizička izdržljivost te empatija.

preuzmi dokument