Martina Močenić

Opća bolnica Pula Djelatnost za anesteziju i intenzivno liječenje

Svinjska gripa, respiratorna insuficijencija, poremečaji svijesti, mehanička ventilacija, vazoaktivna potpora, strah od smrti, bronhoaspracija, traheotomija, fizikalna terapija.

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Nova gripa izazvana virusom H1N1 svinjskog porijekla pojavila se kod ljudi u Meksiku tijekom proljeća 2009. godine i preko putnika raširila se svijetom čija je posljedica i pojava prve pandemije gripe nakon 1968. godine.
U Općoj bolnici Pula prvi pacijent kod kojeg se postavila sumnja na svinjsku gripu pregledan je 07.11.2009. godine.
Tijekom 2010. godine u Općoj bolnici Pula pregledano je 68 pacijenta pod sumljom na svinjsku gripu.
Ambulantno je obrađeno 44 pacijenta od kojih je 1 bio pozitivan dok je hospitalizirano 24 pacijenta od kojih je i 5 bilo pozitivnih.
JIL-a naše djelatnosti ima smještajni kapacitet od 8 kreveta. Prostor je odijeljen u tri prostorije – boksa (2 - 4 - 2 kreveta) od kojih samo prvi zadovoljava uvjete izolacije. Raspolažemo sa 6 mehaničkih ventilatora te hemodinamskim monitoringom (9).
U jedinici intenzivnog liječenja zaposleno je 16 med.sestara, odgovorna sestra jedinice intenzivnog liječenja (vss) i 15 medicinskih sestara (sss).
Jedina smo bolnica u Istarskoj županiji i pokrivamo zdravstvenu skrb nad 206.344 osiguranika.
Pacijent muškog spola, star 50 godina zaprima se u Opću bolnicu Pula 27.01.2010. godine pod sumnjom na svinjsku gripu.
S obzirom na pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja, respiratorne funkcije, srčane dekompenzacije, poremećaja svijesti, razvoj bubrežne i jetrene insuficijencije pacijent se 29.01.2010. godine premješta u Djelatnost za anesteziju i intenzivno liječenje.
Postupci zdravstvene njege, tijek i ishod liječenja biti će prezentirani kroz prikaz slučaja.

preuzmi dokument