Valentin Župan, Tomislav Stanić

ZZHM Brodsko-posavske županije

reanimacija, izvanbolnički uvjeti, tim T2

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

OSNIVANJE T2 TIMOVA,
ORGANIZACIJA,
OVLASTI MED.TEHNIČARA,
VIDEO (I-gel , AutoPulse) USPOREDBE SA EUROPSKIM ZEMLJAMA
ZAKLJUČAK

preuzmi dokument