Aida Krkić - Drobić, Marina Pavletić

Klinika za ansteziologiju, reanimatologiju i intenzivno lijecenje uroloskih bolesnika, KBC Zagreb

karcinom prostate, Gleason skala, kirurško liječenje, inkontinencija, impotencija, prevencija postoperativnih komplikacija, rana mobilizacija

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Karcinom prostate je bolest starije životne dobi, sa specifičnim simptomima u vidu nemogućnosti mokrenja i
bolova, a metastazira u kosti. Operativni zahvat radikalna prostatektomija se preporuča mlađim muškarcima,
u dobrom psiho - fizičkom stanju, dok se starijim osobama, preko 70 god, preporučuje hormonalna i terapija
zračenjem. Dijagnoza se postavlja na temeljitom razgovoru s pacijentom, opširnom osobnom i obiteljskom
anamnezom, digitorektalnim pregledom, UZV prostate i PSA rezultatom.
Po potrebi se mogu napraviti analiza urina, CT i MR kralješnice i kostiju da bi se potvrdile ili odbacile sumnje
na metastaze. Radikalna prostatektomija je operativni zahvat kojim se odstranjuje prostata, sjemeni
mjehurići i regionalni limfni čvorovi.
Stupanj raka prostate određuje se Gleason skalom od 1-5. Gleason skalom imenuje se stupanj mikroskopski
promijenjenih stanica raka prostate u odnosu na normalno tkivo prostate. Gleason score 1 znači da stanice
raka prostate nalikuju normalnom tkivu prostate, dok Gleason score 5 znači da su stanice raka prostate
izrazito promijenjene i uopće ne nalikuju normalnim stanicama prostate.
Nisu poznate učinkovite mjere prevencije. Rano otkrivanje raka je danas moguće redovitim godišnjim
skriningom muškaraca između 40 i 50 godina digitorektalnim pregledom i određivanjem vrijednosti PSA u
krvi. Dodatno se može učiniti ultrazvučna pretraga kroz rektum, s biopsijom sumnjivih područja.
Postoperativna skrb traje za vrijeme boravka bolesnika u JIL-u a sastoji se u 24-satnom nadzoru bolesnika ,
propisanoj medikaciji, prevenciji komplikacija, ranoj mobilizaciji i empatiji.

preuzmi dokument