Višnja Vičić Hudorović, Nevenka Brkić, Biserka Šteko

Škola za medicinske sestre Vrapče, Centar za odgoj i obrazovanje „Gornje Prekrižje“, Škola za medicinske sestre Vrapče

smrt, etika, deontologija, bolesnik, medicinska sestra

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Smrt je prestanak svih bioloških funkcija koje definiraju živi organizam. Označava kraj života…
Medicinske sestre su zdravstveni radnici čija djelatnost obuhvaća postupke, znanja i vještine zdravstvene njege. U provođenju zdravstvene njege medicinska sestra je dužna primjenjivati najbolje stručno znanje, poštujući načela prava pacijenata, etička i stručna načela koja su u funkciji zaštite zdravlja stanovništva i svakog pacijenta osobno.
Etika je grana filozofije koja određuje razliku između dobrog i lošeg ponašanja odnosno postupaka, ona je nauka o moralu. Medicinska deontologija se bavi moralom i pravnim dužnostima zdravstvenih djelatnika te iste regulira zakonima i etičkim kodeksima.
Medicinske sestre zdravstvenu njegu provode na svim razinama zdravstvene zaštite, ali i izvan sustava zdravstvene zaštite.
Priroda posla medicinske sestre je takova da se nerijetko susreće sa smrću prirodnom ili nasilnom.
Smrt ne bira i ne razlikuje ljudsko biće po spolu, po rasi ili vjerskoj pripadnosti…
Medicinska sestra radi s umirućim bolesnikom omogućavajući mu dostojanstveno umiranje i smrt. Obitelji bolesnika pruža potporu u vrijeme njegova umiranja i žalosti poslije smrti.
Nova tehnologija i postignuća u znanosti postavljaju pred sestru etičko moralna pitanja koja se mogu podijeliti u tri grupe: na početku života (kontracepcija, pobačaj…), u naponu života (pitanje prava i dužnosti s područja bolesti, zdravlja i smrti-neizlječive bolesti…),te na kraju života (pitanje definicije koja će točno odijeliti umiranje od smrti, pitanje smisla života, patnje, održavanja života).
Razum medicinskoj sestri govori da je gubitak bolesnika normalna stvar, sastavni dio ciklusa života i smrti, te dio njenog posla, ali emocije se često ne slažu s tim.
Znanja koja medicinska sestra školovanjem stiče nisu dostatna za prevladavanje osobnih emocionalnih trauma uzrokovanih smrću bolesnika, te je svakako potrebno cijelo- životno učenje i razmjena znanja i iskustava koja sestri olakšavaju teret takovih iskustava.

preuzmi dokument