Autori: Marijana Hrastić Čolig

Ustanova zaposlenja: OB ”DR. TOMISLAV BARDEK” KOPRIVNICA

Ključne riječi: skrb, bolest perifernih živaca, mehanička ventilacija

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Palijativna skrb obuhvaća postupke kojima se bolesnicima oboljelim od neizlječive bolesti, ublažava bol i povečava kvaliteta ostatka života. Bitno je rano prepoznati palijativnog pacijenta i upoznati obitelj i pacijenta o mogućnosti smještaja u neku ustanovu kroničnog tipa ili vlastiti dom. Bolest motornog neuona je naziv za grupu bolesti u kojoj živčane stanice, odnosno neuroni, koji pokreču mišiće progresivno propadaju i odumiru. Bolest najčešće nastupa nakon 50. godine života. Kako bolest zahvača motoričke neurone, svjest i osjetila oboljele osobe su u potpunosti očuvane. Radi nagle progresije bolesti večina oboljelih doživi tri do pet godina od početka simptoma, a tek 10% živi 10 i više godina. U današnje vrijeme zdravstveni sustav nema mogućnosti dugotrajne hospitalizacije i skrbi za pacijente koji trebaju doživotnu skrb. Naime, skrb takvih pacijenata je kompleksna, uz primjenu mehaničke ventilacije, aspiratora, oksigenatora, monitoringa, kreveta s antidekubitalnim madracom i automatskim mijenjanjem položaja, a sve u cilju sprječavanja komplikacija dugotrajnog ležanja i pružanja kvalitetne skrbi pacijentu. U Hrvatskoj ne postoji specijalna bolnica niti ustanova za liječenje takvih pacijenata, pa se pred obitelj stavlja odluka o smještaju u ustanovu produženog liječenja ili domski smještaj s mogućnošću zbrinjavanja respiratorno insuficijentnog pacijenta ili pak boravak u kućnim uvjetima, što svakako povećava stupanj kvalitete života ali istodobno traži osobu koja će moći 24 sata brinuti o takvom pacijentu. U radu će biti prikazana skrb o pacijentu kojem je dijagnosticirana bolest perifernih živaca; Charcot Marie Toothova bolest, njegovo zbrinjavanje u Jedinici intenzivnog liječenja, te intervencije vezane uz odlazak kući.