Maja Grba Bujević

Hrvatski zavod za hitnu medicinu

zdravstveni sustav, hitni pacijent, bolnički hitni prijem

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Zdravstveni sustav Republike Hrvatske organiziran na razini primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene
zaštite u svim segmentima sudjeluje u zbrinjavanju hitnog pacijenta. Skrb za hitnog pacijenta najčešće
započinju djelatnici izvanbolničke hitne medicinske službe od trenutka nastanka bolesti ili ozljede, pa do
dolaska u bolnički hitni prijem. Nastavak skrbi počiva na djelatnicima centra za hitnu medicinu, u čiji rad su
uključeni i brojni drugi bolnički djelatnici. Reorganizacija hitne medicinske služe u RH u dijelu koji se odnosi na bolničke hitne prijeme stavlja pacijenta u središte zbivanja. Dolaskom pacijenta u centar za hitnu medicinu, kao jedino, centralno mjesto u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi za pružanje skrbi hitnom pacijentu, osigurava se pacijentu usluga na jednom mjestu, od pregleda, dijagnostičke obrade, terapije, konzultacije i opservacije. Svaka bolnička služba koja sudjeluje u pružanju usluge, dolazi ka hitnom pacijentu. Od velike važnosti su službe koje sudjeluju u hitnom zbrinjavanju pacijenta, jer je vrijeme najčešće ograničavajući faktor za takve pacijente. Sinergijsko djelovanje svih zdravstvenih službi koje sudjeluju u pružanju skrbi hitnom pacijentu doprinosi poboljšanju kvalitete pružene usluge, boljem ishodu liječenja, bržem oporavku i kvalitetnom nastavku života po otpustu iz bolnice.

preuzmi dokument