Marijana Benković, Nevenka Minovec Cvetko

KBC Zagreb

sijamski blizanci, zdravstvena njega, tijek liječanja

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Sijamski blizanci su blizanci čija su tijela spojena in utero. Predstavljaju rijedak fenomen. Procjena da
se događa na 1 od 50.000 do 100.000 poroda. 1/2 se rađaju kao mrtvorođenčad, 1/3 umire unutar
prvih 24 sata. U dijela preživjelih postoje malformacije ne spojive sa životom te letalan ishod u prvim
danima života. Poznata su nam četrii slučaja u Hrvatskoj: tri para blizanaca neposredno nakon poroda
preminuli, četvrti par blizanaca:
Prvi uspjeli pokušaj odvajanja Sijamskih blizanaca u RH!
U 13. tjednu gestacije: prenatalnom dijagnostikom dijagnosticirano da se radi o Sijamskim
blizancima. U 35+5 tjednu gestacije javljaju se trudovi. Porod dovršen carskim rezom. Na daljnju
obradu i liječenje dogovorno se premještaju na KBC Zagreb. Transport u pratnji medicinskog tima,
kolima hitne pomoći, u transportnom inkubatoru.
Gem1 status po dolasku: intubiran,eukardan, eupnoičan, licem okrenut prema bratu blizancu, spojen
abdominalno širokim bataljkom, prsni koš deformiran, vidljivi deformiteti ekstremiteta, atrezija anusa
i hipospadija, hipotoničan, postavljen centralni venski put(picc), rutinski obrađen,uzv-srca, uzv-glave.
Gem2 status kod dolaska: ružičaste boje kože,dobrih vitalnih funkcija, atrezija anusa, postavljen
centralni venski put (picc), rutinski obrađen.
Etiopatogeneza nije jasna. Kliničku sliku karakterizira: postojanje spoja dvaju blizanaca. Ishod
liječenja je: dugotrajan i neizvjestan, ovisi o pridruženim anomalijama. Liječi se: operativnim putem.
Tijek liječenja: moguće su mnogobrojne komplikacije s letalnim ishodom.
Zdravstvena njega: od velike je važnosti za ishod i tijek liječenja.Zdravstvena njega obuhvaća:
primarno zbrinjavanje u rodilištu, zdravstvenu njegu u transportu do tercijarnog centra, postupke
preoperativne njege, postupke postoperativne njege, te specifičnu prijeoperacijsku i
poslijeoperacijsku zdravstvenu njegu.
Cilj rada je: prikazati specifičnosti zdravstvene njege kod takove novorođenčadi na Odjelu za
intenzivno liječenje novorođenčadi. Metode: analizirati tijek i ishod liječenja, i procijeniti njihovu
pojavnost.
Zaključak: Pravilno, pravovremeno inicijalno zbrinjavanje, transport, preoperativna dijagnostika,
liječenje i postoperativno zbrinjavanje od neizmjerne su važnosti za preživljavanje. Medicinske sestre
imaju značajnu ulogu u svim fazama i segmentima zbrinjavanja. Kako bismo svojim radom pridonijele
što boljoj skrbi za bolesnika nužna je trajna edukacija i usavršavanje da bismo išle u korak s novim
smjernicama u zbrinjavanju.

preuzmi dokument