Gordana Vogleš, Sonja Jerković

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC Zagreb

sigurnost pacijenta, provjera ispravnosti anesteziološkog aparata i ostalog monitoringa, zvučni alarmi, protokol rada, osobna odgovornost

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

22.-25. travnja 2010. godine

Skrb za sigurnost bolesnika za vrijeme anesteziološkog postupka počinje svaki dan ulaskom
anesteziološkog tehničara u operacijsku salu.
Anesteziološki tehničar prije dolaska bolesnika započinje provjeru ispravnosti anesteziološkog aparata,
monitora za praćenje vitalnih funkcija bolesnika, pribora za izvođenje anestezije, anesteziološkog ormarića s
lijekovima i potrošnim materijalom, aparata za sukciju i ambu-balona.
Anesteziološki aparati su kompjuterizirani i za ocjenu njihove ispravnosti potrebno je izvesti sve postupke
koje je odredio proizvođač i slijediti upute koje su ispisane na ekranu nakon što aparat uključimo.
Provjera ispravnosti se mora provesti svakoga dana prije početka rada.
Anesteziološki tehničar provjerava ispravnost laringoskopa, dostupnost izbora maski za anesteziju, priprema
endotrahealne tubuse (3-5 veličina) i vodilice (2 veličine) za oblikovanje i učvršćivanje tubusa. Provjerava rad
aparata za sukciju i na njega postavlja aspiracijski kateter.
Monitor za praćenje vitalnih funkcija se uključuje i provjerava ekran.
Zvučni se alarmi moraju obavezno rabiti, a granične vrijednosti alarma treba namjestiti i prilagoditi prema
dobi bolesnika.
Na kraju anesteziološki tehničar priprema štrcaljke s lijekovima koje moraju biti dobro i vidljivo označene, u
dogovoru s anesteziologom. Treba pripremiti infuziju i pribor za postavljanje perifernog venskog puta
bolesnika.
Najbolje je kada postoji protokol rada, da se sva oprema, potrošni materijal i lijekovi uvijek nalaze na istom
mjestu u svim operacijskim salama, tako da su lakše dostupni za vrijeme hitnosti, a time je i sigurnost
pacijenta povećana.
Sve veća informatizacija opreme zahtijeva povećanu stručnost u otklanjanju pogriješaka. Svaka nestručnost
u rukovanju može ugroziti pacijenta, zato anesteziološki tehničar mora poznavati aparaturu s kojom radi.
Važni čimbenici za sigurnost bolesnika tijekom anestezije su kvalificirano osoblje - anesteziolog i
anesteziološki tehničar, adekvatni uvjeti rada i protokoli rada.
Za svoje postupke odgovaraju anesteziolog i anesteziološki tehničar, svatko iz svog djelokruga rada, a
odgovornost je osobna.

preuzmi dokument