Hrvoje Premuž

Odjel za anesteziju Opća bolnica «Josip Benčević», Sl. Brod

anestezija, sigurnost pacijenta, anesteziološki tehničar, komplikacije anestezije

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

22.-25. travnja 2010. godine

Pacijent na anesteziji je izložen brojnim opasnostima kako u neposrednom preoperat iv nom postupku tako i
za vrijeme anestezije te post anestezijskom oporavku. Najznačajnije opasnosti su brojne komplikacije
anestezije poput anafilaksije ili laringospazma te opasnosti od infekcije. U velikom broju analiziranih
incidenata se primjećuje da presudnu ulogu ima tzv. ljudski čimbenik, odnosno ljudska pogreška. Uzroci
pogreške su nesavjestan rad ili loša educiranost, stresogeni utjecaj dinamike rada. Na pojavnost incidenta
utječu neodgovarajući monitoring te neispravna oprema, odnosno loš izbor anestezije i tehnike rada pri
ventilaciji pacijenta. Povećanje uporabe novih tehničkih dostignuća često prati neodgovarajuće
osposobljavanje djelatnika. Tehnološka intenzifikacija povećava stres i složenost rada u razdoblju prilagodbe
djelatnika. Danas je važan utjecaj managementa koji kontrolira proces rada napose u smislu zaštite
pacijenta od infekcije. Posebno se ističe potreba za uključenjem svakog djelatnika u kontrolu aparata prije
uporabe, u prevenciju bolničkih infekcija i kontinuiranu edukaciju. Potpunu sigurnost pacijenta u anesteziji je
teško postići, zbog čega je potreban kontinuirani napor djelatnika u osiguravanju optimalnih uvjeta
postupanja. Pri tome valja naglasiti da su savjestan rad i stalna edukacija ključni čimbenici sigurnosti
pacijenta u anesteziji.

preuzmi dokument