Josip Brusić, Natali Cicvarić, Marijana Maljković

Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje, KBC Rijeka

što je sigurnost pacijenta na anesteziji,plan anesteziološke skrbi, standardi za sigurno izvođenje anestezije, standardi temeljnog promatranja za vrijeme anestezije,zaključci

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

preuzmi dokument