Maja Horvat, Donald Peran

Neurologija intenzivna, KBC Zagreb

anestezija, sigurnost, praćenje, monitoring

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Anestezija je nezaobilazni dio svakog operativnog zahvata. Bilo da se radi o lokalnoj ili općoj anesteziji
obvezna je kako bi se na humani način izvršili razni zahvati koje bi bez iste bilo u nekim slučajevima gotovo
nemoguće izvršiti. Svakim operativnim zahvatom pacijenti nam podaju svoj život u naše ruke, a samo
pravilnim praćenjem od strane adekvatno educiranih i stručnih osoba možemo pravodobno otkriti promjene i
reagirati na vrijeme.

preuzmi dokument