Andrijana Šlopar

Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, OB Vinkovci

sigurnost, ASA, plan, edukacija

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

22.-25. travnja 2010. godine

Zlatno pravilo kojimm se treba voditi svaki medicinski tim, a pogotovo anesteziološki glasi „ primum
nihil nocere“, što znači „prije svega ne škoditi“. ASA ( američka udruga anesteziologa ) se smatra
pionirom na području sigurnosti pacijenata u medicini. Sigurnost pacijenata značajno se povečala
zbog napretka u anesteziji. Sigurnost pacijenata ne mogu osigurati samo pojedinci, pomagala ili
odjeli, već je rezultat interakcije svih komponenti sustava. Plan za sigurnost pacijenata mora biti
multidisciplinaran i mora osigurati sistemski, koordinirani kontinuirani pristup smanjivanju svih
medicinskih pogrešaka. Greške ne treba pripisivati pojedincima već se mora usvojiti pristup da je
svaka pogreška šansa za učenje i poboljšanje.

preuzmi dokument