Jože Šimenko

Klinički odsjek za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu njegu operacijskih struka Sveučilišni klinički centar Ljubljana

sigurnost, predoperativna zdravstvena njega, sigurnosna vizita, kvalitet, nepoželjni događaji (incidenti)

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Efikasno osiguranje ili primjernije savladavanje kvaliteta mora proizlaziti iz suvremenog shvaćanja da je
kvalitet potrebno planirati i izvoditi. Odgovornost je obveza svih zaposlenih u organizaciji, tj. na području
djelovanja.
U prilogu želimo ukazati na značaj rizika u odnosu na sigurnost u razdoblju predoperativne zdravstvene
njege, gdje sudjeluju anesteziološki tehničari i medicinske sestre koje sudjeluju pri operacijama.
Svladavanje nepoželjnih događaja, incidenata, nesigurnosti i njihovo bilježenje, važan su faktor kvalitete u
zdravstvu. Za sprječavanje i svladavanje moramo već unaprijed prepoznati opasnosti, primjereno ocijeniti
rizih i odmah početi s mjerama sigurnosti za sprječavanje odnosno smanjivanje. U prvom redu djelujemo na
području smjernica, koje je odredilo Ministarstvo za zdravlje (sprječavanje bolničkih infekcija, smanjenje
broja bolesnih, greške pri primjeni lijekova, itd.). Upotreba pokazivača je svakako neizbježna, a potrebno je i
osnovno znanje za praćenje, analizu i poboljšanje procesa rada u ustanovi.
Značenje sigurnosnih vizita u operacijskim salama UKC Ljubljana je da vodstvo odjeljenja zajed no s
zaposlenima pristupi rješavanju neželjenih događaja i da se pobrine za sigurnost bolesnika i zaposlenih.
Operacija je za svakog pacijenta težak i stresan period i zahtijeva profesionalne i kvalitetne predoperativne
pripreme. Priprema za operativni zahvat počinje već pri indikaciji da je operacija potrebna i prihvaćenoj
odluci pacijenta za operaciju.

preuzmi dokument