Anita Razum, Danijela Greganić, Sanja Plemić

Središnja jedinica intenzivnog liječenja, Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KB « Sestre milosrdnice «, Zagreb

bol, sestrinski pristup, procjena boli

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

22.-25. travnja 2010. godine

Bol je prema definiciji Međunarodnog udruženja za ispitivanje boli ( IASP ) subjektivno neugodno osjetilno i
emocionalno iskustvo povezano s aktualnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva određene lokalizacije.
Poslijeoperacijska bol nije samo ograničenje za bolesnika, nego prolongirana bol može imati štetne
posljedice na respiracijsku, kardiocirkulacijsku i neuroendokrinu funkciju, kao i psihološke poremećaje i
dugotrajne posljedice u središnjem i perifernom živčanom sustavu kao i u perifernim tkivima. Ovi poremećaji
mogu pridonijeti povećanom morbiditetu i mortalitetu bolesnika.
U izboru optimalne analgezije od velikog su značenja:
= vrsta i mjesto zahvata
= vjerojatno trajanje potrebne terapije boli
= individualni rizični čimbenici
= kontraindikacije
Cilj ovog predavanja je pokazati koliko su sestre i tehničari u SJIL-u upoznati s problemom boli i kako
reagiraju na pojavu boli kod bolesnika.
U središnjoj jedinici intenzivnog liječenja Zavoda za anesteziologiju KB »Sestre milosrdnice» provedena je
anketa među 40 sestara i tehničara.
Istraživanjem smo nastojali saznati koliko godine rada utječu na procjenu boli, koji je po našem iskustvu
najbolji način analgezije, koliko često tijekom radnog vremena pitamo bolesnika da li ga boli, te da li smo se
susreli s primjenom placeba i da li je isti bio učinkovit.

preuzmi dokument