Adriano Friganović, Sandro Vidmanić

KBC Zagreb, KBC Rijeka (HDMSARIST)

sestrinski edukativni portal, baza stručnih radova, edukacija

''9. Simpozij HDMSARIST-a''

Varaždin, 28.-29. listopada 2016. godine

''Sestrinski edukativni portal'' (u daljnjem tekstu SEP) predstavlja bazu stručnih i/ili znanstvenih
(istraživačkih) radova medicinskih sestara i medicinskih tehničara Republike Hrvatske. SEP je
zamišljen kao multifunkcionalni web-portal čija je osnovna misija omogućiti dostupnost informacija i
novih znanja s ciljem dodatne edukacije i posljedičnim podizanjem kvalitete sestrinstva općenito. Uz
gore navedenu osnovnu misiju, ono što bi SEP pružao medicinskih sestrama i medicinskim
tehničarima je slijedeće:

• uvid u bazu zbornika radova s edukacija organiziranih od strane sestrinskih udruga Republike Hrvatske
• informacije o mogućnostima obrazovanja medicinskih sestara i tehničara
• informacije o provedenim i nadolazećim edukacijama i stručnim usavršavanjima
• informacije o svim zdravstvenim ustanovama Republike Hrvarske
• informacije o sestrinskim udrugama Republike Hrvatske

Zamišljen kao produkt zajedničke suradnje sestrinske zajednice, sestrinskih udruga i zdravstvenih
ustanova u Republici Hrvatskoj, SEP bi djelovao i na području svojevrsnog zbližavanja i poticanja
partnerskog djelovanja što bi za rezultat imalo podizanje razine informiranosti i znanja sestrinske
zajednice s posljedičnim povećanjem produktivnosti te aktivnosti i unapređenjem struke općenito.

SEP-ova glavna zadaća je formiranje baze stručnih i/ili znanstvenih (istraživačkih) radova koja bi se
oformila prikupljanjem radova medicinskih sestara i medicinskih tehničara, odnosno prikupljanjem
zbornika radova i radova od strane sestrinskih udruga Republike Hrvatske (uvjeti korištenja istih bili bi
definirani svojevrsnim sporazumom između same udruge i SEP-a uz navedena prava i obveze obje
strane).

Baza podataka omogućila bi dodatan, novi vid edukacije sestrinske zajednice na način da bi
medicinske sestre i medicinski tehničari na taj način prikupljali nova znanja kako o novim, tako i o već
znanim temama iz područja vlastita interesa. U rad SEP-a bi bile uključene i zdravstvene ustanove
Republike Hrvatske (Klinički bolnički centri, Kliničke bolnice, Klinike, Opće (županijske) bolnice
Županijski zavodi za hitnu medicinu, Domovi zdravlja, Zavodi za javno zdravstvo...), koje bi
omogućavale dostupnost informacija vezanih uz provođenje edukacija i stručnih usavršavanja u
njihovoj organizaciji.

preuzmi dokument