Milena Fiket, Renata Horvatin, Ivana Družinec

KBC ''Sestre milosrdnice''

neinvazivna ventilacija, sestrinske intervencije

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Neinvazivna ventilacija ( NIV ) podrazumijeva oblik mehaničke ventilacije bez intubacije
bolesnika. Neinvazivna mehanička ventilacija primjenjuje se putem silikonske maske koja se
pričvršćuje na nos i usta te se ovim oblikom ventilacije izbjegavaju komplikacije vezane za
intubaciju bolesnika kao što su ozljede usne šupljine, glasnica, traheje, edema, aspiracije
želučanog sadržaja itd. Kriteriji za početak primjene NIV-a su akutni teški respiracijski distres,
tahipneja gde je frekvencija disanja veća od 24/min , upotreba pomoćne dišne muskulature,
poremećaj ABS-a gdje je pH 45mmHg. Kontraindikacije za NIV su srčani i
dišni zastoj, opstrukcija gornjih dišnih puteva, traume lice i vrata i hemodinamska nestabilnost
bolesnika. NIV se primjenjuje putem maske i ventilatora, a pravilan izbor maske ( sučelja ) je
od iznimne važnosti za uspješnu primjenu neinvazivne ventilacije i brzi oporavak bolesnika,
posljedično smanjenje ukupne hospitalizacije i stope smrtnosti bolesnika sa akutnom
respiracijskom insuficijencijom. Primjena neinvazivne ventilacije značajno se povećava u
zadnjem desetljeću, a prvi početci sežu u polovinu prošlog stoljeća kada su konstruirani prvi
ventilatori ( takozvana „čelična pluća“ ) koji su korišteni za bolesnike obeljele od dječje
paralize kada su bolešću bili zahvaćeni mišići za disanje. Sestrinske intervencije kod
bolesnika na neinvazivnoj ventilaciji trebaju biti usmjerene na kontrolu vitalnih funkcija,
primjenu terapije, promatranju bolesnika, praćenju stanja svijesti, kontrolu ABS-a, praćenju
saturacije O2, pomoć kod SMBS, edukaciju bolesnika i njegove obitelji kao i pomoć bolesniku
da se pozitivno suoči sa novonastalim stanjem.

preuzmi dokument