Marina Ribarić, Mirjana Friščić Rašić

OB ''dr. T.Bardek'' Koprivnica

glava, ozljeda, zdravstvena njega, sestrinske dijagnoze

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Ozljede glave pripadaju čestim i najtežim ozljedama ljudskoga tijela.
Svi oblici ozljeda mozga mogu biti uzrokovani mehaničkom traumom.
Najčešće su posljedica prometnih ozljeda, napada i padova.
Ozljede lubanje i mozga
*lomovi lubanjskog svoda
*lomovi lubanjske osnovice
*zatvorene ozljede lubanje i mozga
*otvorene kraniocerebralne ozljede
Zatvorene ozljede mozga
*potres mozga(commotio cerebri)
*nagnječenje mozga(contusio cerebri)
*zgnječenje mozga(compressio et conqasstio cerebri)
Otvorene kraniocerebralne ozljede
*nepenetrirajuće ozljede mozga(otvoreni lomovi lubanjskih kostiju uz
očuvanu tvrdu mozgovnicu-dura mater)
*penetrirajuće ozljede mozga(lomovi s oštećenom tvrdom mozgovnicom)
krvarenja u lubanjskoj šupljini
Česta su posljedica kraniocerebralnih ozljeda.
*epiduralni hematomi
*subduralni hematomi
*traumatsko subarahnidalno krvarenje
*intracerebralni hematomi
Uloga sestre u njezi bolesnika
Sestrinske dijagnoze:
- smanjena prohodnost dišnih putova, smanjena mogućnost brige za sebe,
smanjeno podnošenje napora, visok rizik za dekubitus, visok rizik za
infekciju, oštećenje sluznice usne šupljine
Ciljevi skrbi:
- procijeniti respiratorni status, kontrola saturacije i acidobaznog statusa,
primjena kisika(mehanička ventilacija), sukcija
Zaključak:
-zdravstvena skrb i nadzor medicinske sestre kroz 24h
-visoka razina stručnog znanja medicinske sestre
-individualan pristup svakom pacijentu

preuzmi dokument