Milena Fiket, Dijana Hadžiosmanović, Lucija Vrbanc

KBC ''Sestre milosrdnice''

embolija pluća, sestrinske intervencije, sestrinska skrb

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Embolija pluća predstavlja kliničko i patofiziološko stanje koje nastaje kada trombni embolus spriječi dovod plućne arterijske krvi u jedan dio pluća. Plućna je embolija po učestalosti treća kardiovaskularna bolest današnjice (odmah nakon akutnog infarkta miokarda i cerebrovaskularnog inzulta). Plućna embolija zahtijeva trenutačno i neodgodivo liječenje, jer je to potencijalno fatalno stanje. Uz to što
zaokuplja pažnju liječnika različitih specijalnosti (kardiologe, pulmologe, vaskularne kirurgije, specijaliste nuklearne medicine, radiologe...), u zdravstvenoj skrbi za bolesnika s embolijom pluća, značajnu ulogu u liječenju, skrbi i oporavku imaju medicinske sestre. Medicinske sestre koje skrbe o bolesnicima sa plućnim embolijama trebaju biti adekvatno osposobljene i educirane, kako bi mogle kvalitetno provoditi zdravstvenu njegu. Sestrinske intervencije trebaju biti usmjerene zadovoljavanju svih bolesnikovih potreba, rješavanju aktualnih i potencijalnih problema iz područja zdravstvene njege, te sprječavanju mogućih komplikacija.

preuzmi dokument