Suzana Borić

Centar za transplantaciju KB Merkur

dijabetes, transplantacija, bolesnik

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Simultana transplantacija gušterače i bubrega primjenjuje se jedino kod pacijenata sa završnim stadijem dijabetičke nefropatije, a kojima je potrebna i transplantacija bubrega. Nakon cjelovite internističke obrade bolesnik se stavlja na listu za transplantaciju. Po dojavi o ponuđenim organima bolesnik dolazi u bolnicu gdje se priprema za operativni zahvat, nakon kojeg se odvodi u JIL na buđenje i daljni monitoring vitalnih funkcija uključujuci i umjetnu ventilaciju. U ranom postoperativnom tijeku učestalo se uzimaju uzorci krvi i urina za laboratorijske pretrage, te se radi kontrolni uzv.U JIL-u je bolesnik na totalnoj parenteralnoj prehrani i terapiji, no postupno se uvodi enteralno uzimanje hrane i lijekova. Nakon nekoliko dana provedenih u JIL-u bolesnik dostiže razinu oporavka dovoljnu da ga se premjesti u Centar za transplantaciju. Po dolasku u Centar za transplantaciju bolesniku se i dalje prate vitalne funkcije i laboratorijski nalazi (posebna obilježja kod takvih bolesnika treba pratiti GUK profil, amilaze u serumu i urinu i ostale karakteristike urina). Prati se cijeljenje rane i sadržaj drenova. Mjere suzbijanja infekcije usmjerene su na obrnutu izolaciju bolesnika, aseptičan pristup radu s takvim bolesnikom i stalnu mikrobiološku kontrolu. Bolesnika se stavlja na visokoproteinsku dijabetičku dijetu u 5 obroka. Mobilizacija bolesnika se provodi uz pomoć fizioterapeuta. Vrlo je važno uspostaviti dobru komunikaciju s bolesnikom i educirati ga o pravilnom uzimanju lijekova (imunosupresije), pridržavanju pravilne prehrane i dolaženju na redovite kontrole nakon odlaska iz bolnice.

preuzmi dokument