Autori: Ivana Rimac, Kristina Jazvić, Zorica Juričić

Ustanova zaposlenja: KBC SESTRE MILOSRDNICE

Ključne riječi: sestrinska skrb, edukacija, zdravstvena njega, ECMO potpora

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

ECMO–Extracorporal Membrane Oxygenation, izvantjelesna mehanička ventilacija primjenjuje se kod primarnog zatajenja VV (veno-venous) ECMO gdje se venska krv drenira iz bolesnika i nakon izvantjelesne oksigenacije vraća u vensku cirkulaciju ili kod primarnog zatajenja srca i cirkulacije VA(veno-arterial) ECMO gdje se venska krv drenira iz bolesnika i nakon oksigenacije vraća u arterijsku cirkulaciju. Indikacije za ECMO potporu su: teški ARDS, teški asmatski status, most prema transplantaciji, akutni koronarni sindrom, teška sepsa, teška hioptermija, masivna plućna tromboembolija. Dužnosti medicinskog osoblja u skrbi za bolesnika na ECMO potpori su: liječenje, nadzor i njega životno ugroženog bolesnika. Uz medicinsku skrb koja se standardno provodi u jedinicama intenzivnog liječenja u skladu s kompetencijama osoblja koje sudjeluju u skrbi, neophodno je poznavanje specifičnosti u radu s bolesnikom na ECMO potpori. Intezivist je odgovoran za sve medicinske odluke koje se donose tijekom liječenja u JIL-u i mora biti obaviješten o svim promjenama. Perfuzionist je odgovoran za pripremu, pokretanje i tehničko održavanje uređaja u svim fazama ECMO potpore. Medicinske sestre – tehničari odgovorni su za njegu i nadzor životno ugroženog bolesnika te nadzor rada ECMO uređaja. Briga i skrb za pacijente na ECMO potpori je izuzetno kompleksna i zahtijeva educirano osoblje koje će svojim radom dovesti do što manjeg broja komplikacija ili na vrijeme i pravilno reagirati ukoliko do njh dođe. Iz tog razloga je edukacija medicinskog osoblja izuzetno važna i trebala bi biti provedena na svim odjelima koji skrbe za bolesnike na ECMO potpori.