Blaženka Slavulj, Monika Petrović

Klinički bolnički centar Osijek, Odsjek za serološku dijagnostiku zaraznih bolesti prenosivih krvlju

HIV-građa, prijenos, varijabilnost, infekcija, AIDS, window period, screening testovi, potvrdni testovi, PCR

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Približavanje informacija o HIV-u i testiranja kojima dokazujemo njegovu prisutnost u krvi glavni su ciljevi ovog rada.
Naglasak je stavljen na važne dijelove građe HIV-a koji su direktno povezani sa principom testiranja. Njegova varijabilnost, put prijenosa, inkubacija, podjela infekcija, window period te vrste testiranja zasebno su istaknuti.
Pažnja je usmjerena na principe seroloških testiranja, screening testove u našem laboratoriju te potvrdne testove koje radi referentni centar HZZTM Petrova 3, Zagreb.
Neki od važnijih segmenata rada su interpretacija rezultata, mogućnost lažne biološke reaktivnosti, važnost testiranja iz novog uzorka te pristup i razgovor s HIV pozitivnom osobom u savjetovalištu.
Ciklus od prijema uzorka na testiranje do izdavanja rezultata nakon potvrdnog testiranja, zaokružen je slanjem prijave epidemiloškoj službi ZZJZ Osječko-baranjske županije.

preuzmi dokument