Mirjana Grgurić, Lucijana Franić Golić

OB Gospić

sepsa, JIL, uzročnici, prevencija, liječenje

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Označava sistemsku infekciju praćenu reakcijom tzv. sindroma sistemskog upalnog odgovora
(engl. systemic inflammatory response syndrome = SIRS).
Temperatura >38°C ili 90 otkucaja/min, frekvencija disanja >20
udisaja/min ili PaCO2 12.000 stanica/μl ili <4000
stanica/μl ili >10% nezrelih oblika. Najčešći uzročnici su gram–negativni organizmi, stafilokoki
i meningokoki (većinom u bolničkim uvjetima). Liječenje se provodi se u Jedinicama
intenzivnog liječenja pod 24 satnim nadzorom. Uz sve mogućnosti liječenja, veliki izbor
antibiotika i suportivne terapije, oko 50% bolesnika razvije sliku septičkog šoka, kojeg je
smrtnost, ovisno o seriji, od 50 pa i do 90%.

preuzmi dokument