Jelena Jukić, Kristina Ćenan, Vesna Bratić

KBC Zagreb

sepsa, liječenje, zdravstvena njega

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Sepsa je klinički sindrom uzrokovan prodorom bakterija ili njihovih toksina u krvotok. Sumnja
na sepsu postavlja se na temelju nazočnosti vrućice ili hipotermije, tahikardije, tahipneje,
leukocitoze ili leukopenije.
Predisponirajući čimbenici za nastanak teške sepse su starija dob, imunosupresija,
imunodeficijencija, bolesnici s malignim tumorima.
Patofiziologija sepse je složena i posljedica je djelovanja bakterijskih produkata i otpuštanja
citokina. Kod septičkog bolesnika cilj je dokazati etiologiju bolesti, patogenezu, proširenost
infekcije, oštećenje organskih sustava, te odrediti težinu bolesti.
Antimikrobno liječenje od presudne je važnosti za ishod bolesti, ali i prateća suportivna
terapija i zdravstvena njega.
Sepsa je klinički sindrom od izrazitog značenja zbog svoje složenosti,učestalosti, velike
smrtnosti i brojnih izazova u liječenju.Usprkos povećanom razumijevanju složenosti
patofiziologije nastanka sepse i otkrića novog, učinkovitijeg liječenja, teška sepsa i dalje
ostaje uzrok značajnog morbiditeta i mortaliteta u populaciji. Teška sepsa se pojavljuje u oko
10% bolesnika u jedinicama intenzivnog liječenja,a smrtnost bolesnika sa sepsom iznosi 20-60%.

preuzmi dokument