Jelena Slijepčević, Mirela Končar, Ivan Lončar, Mirjana Meštrović

KBC Zagreb

sepsa, incidencija, deklaracija

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Svakih 3 – 4 sekudne sepsa ugasi jedan život! Vrlo je teško govoriti koliki je postotak
oboljelih i umrlih od sepse u Republici Hrvatskoj jer je politika vođenja evidencije vrlo loša, a
uz to postoji i problem krivog šifriranja sepse kod pisanja dijagnoza, no pretpostavlja se da se
radi o vrlo velikoj stopi morbiditeta i mortaliteta. Prema podacima koji dolaze iz
zapadnoeuropskih zemalja i SAD-a, sepsa po svojoj učestalosti premašuje mnoga druga
oboljenja (moždani udar, akutni infarkt miokarda, maligne bolesti pluća, dojke i prostate
zajedno) kojima se do sada posvećivalo mnogo više pažnje i o kojima javnost mnogo više
zna. Sepsa je u našoj zemlji često nedovoljno prepoznatljiv i nedovoljno razumljiv problem. U
razvijenim zemljama godišnja incidencija sepse je u porastu, između 8 – 13% u posljednjem
desetljeću. Čimbenici rizika za drastičan porast su razni; uključuju starenje populacije,
primjenu visokorizičnih intervencija u svim dobnim skupinama, primjenu raznih
imunosupresivnih lijekova koji slabe obrambeni mehanizam, razvoj velike kirurgije i
povećenog operativnog stresa na organizam, te razvoj rezistencije na razne antibiotike.
Sigurno je da su bolja dijagnostika i evidencija također doprinjele porastu incidencije sepse.
Sepsa postaje vodeći uzrok smrti bez obzira na napredak u modernoj medicini, sa stopom
smrtnosti u bolnici između 30 – 60%.
Moderna medicina nam nedvojbeno produžava život, ali ujedno povećava rizik za nastanak
sepse. HDMSARIST je potpisao Svjetsku deklaraciju o sepsi kojom je upućen apel svim
zemljama da naprave razvojni plan za podizanje svijesti o sepsi kao medicinskom i
ekonomskom teretu, te da naprave i provedu strategiju kojom će poboljšati prevenciju,
dijagnostiku i liječenje te je time započela borba protiv sepse u našoj zemlji.

preuzmi dokument