Autori: Antonio Štuljan

Ustanova zaposlenja: DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK, ZAGREB

Ključne riječi: roditelj, medicinska sestra, stres, anestezija, kirurgija, operacijska sala

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Jednodnevna dječja kirurgija Dječje bolnice Srebrnjak počela je s radom u rujnu 2015.-te prema smjernicama Međunarodnog društva za jednodnevnu kirurgiju ( International association for ambulatory surgery, IAAF). Jedna od glavnih smjernica je prisutnost roditelja tokom procesa liječenja djeteta, tj. operativnog zahvata, a sve u svrhu što manjeg osjećaja straha i stresa za dijete. Roditeljima tokom pripreme djeteta za operativni zahvat pružamo odabir ulaska u operativnu salu ili ne. Dobivaju usmene i pismene upute medicinske sestre prema kojima se spremaju i dolaze u terminu za operciju svog djeteta. Prilikom dolaska smještaju se na Odjel jednodnevne dječje kirurgije te borave cijelo vrijeme sa svojim djetetom . Medicinska sestra na odjelu, uz dijete, priprema i osobu koja prati dijete u operacijske dvorane (zaštitna odjeća za operacijsku salu) te ih po pozivu vodi do propusnika. Anesteziološki tehničar dočekuje dijete u pratnji roditelja i medicinske sestre te preuzima dijete. Nakon toga roditelj ulazi zajedno s djetetom u operacijsku salu te stoji uz operacijski stol prilikom uvoda u anesteziju. Dozvoljavamo i unos omiljene igračke ili nekog predmeta koje dijete voli. Roditelji na razne načine zaokupljaju svoje dijete dok se obave sve potrebne radnje za početak anestezije. Iskustvo je pokazalo da se djeca osjećaju sigurnija, hrabrija su, lakše podnose postavljanje i.v. kanile, smirenija su i u konačnici bolje podnose operativne zahvate. Nakon uvoda u anesteziju roditelji izlaze iz operacijskog trakta. Po završetka operacije ponovo uvodimo roditelje u sobu za buđenje, smještamo uz njihovo dijete te zajedno čekamo buđenje djeteta. Nakon buđenja djeteta i prema procjeni medicinske sestre premještamo dijete ponovo na odjel,a sve u pratnji roditelja.