Dženana Begić

J.U Opća bolnica " Prim. dr Abdulah Nakaš" Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Rješavanje problema ABO tipizacije, rješavanje problema Rh D tipizacije, uloga medicinskog tehničara

''5. Međunarodni kongres HDMSARIST-a'' i ''8. Međunarodni kongres WfCCN-a''

Šibenik, 12.-15. travnja 2012. godine

Osnovni zadaci medicinskog tehničara u imunohematološkoj laboratoriji OTM-u (Odsjeka za transfuzijsku medicinu) su: tačno odrediti krvnu grupu primaoca i davaoca krvi, kao i obezbjediti sigurno transfuzijsko liječenje testiranjem jedinica krvi na podudarnost ( ispitivanjem plazme pacijenta na prisustvo auto/alo/antitijela). Krvno grupno ispitivanje treba ponoviti kada se uoče bilo kakva neslaganja rezultata ispitivanja u epruvetama, gel karticama, sadašnjeg ili ranijeg rezultata ispitivanja. Prije rješavanja problema nastalih pri određivanju krvne grupe korisno je posjedovati osnovne podatke o bolesniku: dijagnoza bolesti, primljeni lijekovi, krvna grupa koja je ranije određena, starosna dob pacijenta, prethodne trudnoće i pobačaji, autoimune bolesti, prethodne transfuzije krvi i sastojaka krvi, identificirana antitijela u plazmi/serumu/eritrocitima ili ranije transfuzijske reakcije. Pokušati rješiti problem u skladu sa pisanim SOP-om za pojedine slučajeve neslaganja u krvno-grupnom tipiziranju.
Ukoliko se ne uspije riješiti problem treba konsultirati rukovodioca OTM-u ili osobu koja ga zamjenjuje (u slučaju odsustva). U slučaju potrebe za hitnom transfuzijom krvi, prije razrješenja problema određivanja krvne grupe, izdati na odjeljenje eritrocite 0 krvne grupe (Rh D status u skladu sa ''Procedurom transfuzije krvi'').

preuzmi dokument