Ornela Stojčić, Jadranka Knežević

Transfuzijski centar Sveučilišne Kliničke bolnice Mostar (BiH)

bakterijemija, transfuzija, trombociti

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Uvod: Trombociti su pripravak dobiven iz pune krvi koji sadrži trombocite u terapijski
učinkovitom obliku. Uzrok septičkih stanja je transfuzija bakterijski kontaminiranih
krvnih pripravaka i najčešće se javlja kod transfuzija trombocitnog koncentrata zbog
uvjeta čuvanja na sobnoj temperaturi.
Cilj: Ukazati na opasnost od sepse kod primjene pripravaka koncentrata trombocita.
Rasprava: Pripravak trombocita sadrži terapijski učinkovite trombocite. Pripravljaju
se na dva načina i to: - od jednog darivatelja iz pune doze krvi i – postupkom afereze
na staničnom separatoru. Transfuzije bakterijski kontaminiranih pripravka trombocita
mogu uzrokovati: samo kontaminaciju koja prolazi bez simptoma, prolaznu
bakterijemiju, kliničke simptome sepse, endotkosičnog šoka i smrt. Trombocitni krvni
pripravak se čuva na + 22
0
C - + 24
0
C, 5 – 7 dana , uz stalno miješanje,
temperatura koja pogoduje razvoju bakterija. Na bakterijsku zarazu treba posumnjati
kod svakog povišenja temperature za više od 1
o
C tijekom ili nakon transfuzije.
Dijagnoza se potvrđuje izolacijom iste bakterije iz pripravka i bolesnikove krvi (značaj
mjerenja temperature, tlaka i pulsa prije uključivanja transfuzije). U sustavu kontrole
kvalitete krvnih pripravka trombocitni koncentrat se pregledava na sterilnost, pH
zadnjeg dana skladištenja.
Zaključak: Rizik bakterijske kontaminacije trombocitnog pripravka prema podatcima
iz literature se kreće od 1 : 1000 – 1: 3000. Rizik bakterijemije je 1:5000 do 1: 15
0000, teške sepse 1 : 50 000 do 1 : 80 000, smrti 1 : 340 000. Zaraza transfuzijama
trombocitnog krvnog pripravka je jedna od najznačajnih nuspojava transfuzijskog
liječenja i pojava sepse.

preuzmi dokument