Senija Kahrić

Travnik

Rh faktor, antigeni, hemolitička bolest, novorođenče

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Rh faktor otkrili su Landsteiner i Viner 1939-1940 god.
Utvrđeno je da neke vrste majmuna sadrže slične antigene ljudskim
Najveći klinički značaj ima AB0 Rhesus (Rh) sistem krvnih grupa
Svi krvno grupni antigeni se nasljeđuju po Menedeljevim zakonima
Kod djeteta se ne može pojaviti antigen koji ne postoji u genskoj strukturi barem jednog od roditelja
Antigeni krvno grupnog sistema se zovu aglutinogeni, a antitijela koja sa njima reaguju se zovu aglutinini
Krvne grupe
Aglutinogeni AB0 sistema, po kojima su nazvane i odgovarajuće krvne grupe,su aglutinogen A aglutinogenB
Osobe krvne grupe A imaju na svojim eritrocitima aglutinogen A, a osobe krvne grupe B posjeduju aglutinogen B
Osobe krvne grupe AB posjeduju i aglutinogen A i aglutinogen B
Kod osoba krvne grupe 0 (nula) na eritrocitima nema ni aglutinogena A ni B
Krvno grupni sistem karakteriše i (ne) postojanje prirodnih ili urođenih aglutinina (anti-A i anti-B) u plazmi

preuzmi dokument