Irena Stanić, Marijana Maljković

KBC Rijeka

Klinički bolnički centar Rijeka, periferni živčani blokovi, regionalna anestezija, ultrazvuk

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Regionalna anestezija je oblik anestezije kojim se postiže neosjetljivost
određenog dijela tijela. Razvojem novih tehnologija, kao što je ultrazvuk,
regionalna anestezija postaje metoda izbora za izvođenje brojnih kirurških
zahvata. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi učestalost primjene pojedinih
vrsta regionalne anestezije, osobito perifernih živčanih blokova, prikazati
broj izvedenih perifernih živčanih blokova s i bez uporabe ultrazvuka te
uspješnost njihova izvođenja na Klinici za anesteziologiju i intenzivno
liječenje Kliničkog bolničkog centra Rijeka, lokalitet Sušak tijekom 2008. i
2011. godine.
Ispitanici i metode: Retrospektivnom analizom obuhvaćeno je 4 412
bolesnika koji su za izvođenje zahvata primili regionalnu anesteziju na
Klinici za anesteziologiju i intenzivno liječenje, KBC Rijeka, lokalitet Sušak
tijekom 2008. i 2011. godine. Svakom bolesniku uključenom u studiju je
utvrđena vrsta regionalne anestezije koja je bila primijenjena tijekom
operacije. Također se je svakom bolesniku određivala vrsta perifernog
živčanog bloka, pratilo se da li je periferni živčani blok bio izveden uz
pomoć ultrazvuka ili elektrostimulatora, te se je utvrdila uspješnost
izvođenja bloka
Zaključak: Uspješnost izvođenja perifernih živčanih blokova znatno je veća
uporabom ultrazvučnog aparata u odnosu na klasičnu metodu primjene
elektrostimulatora, stoga se preporuča primjena ultrazvučno vođenih
tehnika regionalne anestezije u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

preuzmi dokument