Zdravko Farkaš, Sandra dr. Oslaković

Djelatnost za transfuzijsku medicinu, Županijska bolnica Čakovec

registar, krv, prenosive bolesti, biljezi

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Od 2003. godine sustavno pratimo sve osobe s pozitivnom biljezima na HAV, HBV, HCV, HIV ½ i
sifilis, a koje su testirane na našoj djelatnosti screening EIA testovima.
U razdoblju od 2003- 2007. godine testirali smo 1552 osobe (2077 uzoraka). Od 2077 uzoraka
1265 je ambulantnih pacijenata, 732 su bolnička pacijenta, a 80 uzoraka je dobrovoljnih
darivatelja krvi. 244 osobe (398 uzoraka) bilo je pozitivno na HBsAg, anti-HCV, HIV ½ Ag+At, i
TPHA testove, čime su predstavljali javnozdravstveni problem za svoju okolinu.
Praćenjem svih biljega HBV-a, moguće je pratiti i serokonverziju oboljele osobe, odnosno svaku
pojedinu fazu bolesti čime se pridonosi njenom liječenju i praćenju učinaka liječenja, te
pravovremenom spriječavanju nastanka ciroze jetre ili karcinoma jetre.
Važnost praćenja testiranja osoba, osobito na HBV, HCV i HIV je i u činjenici da, na primjer: 2/3
osoba pozitivnih na anti-HCV biljeg uopće nema saznanja o tome i da je bolest otkrivena slučajno
bilo kao preoperativna obrada ili u okviru obrade drugih bolesti i stanja, a poznato je da čak 80%
osoba ostane u kroničnoj fazi s mogućnošću razvoja ciroze ili karcinoma ukoliko terapije ne
počne na vrijeme. Pravovremeno otkrivanje osoba pozitivnih na navedene biljege omogućuje
kontrolu širenje bolesti, ali i pravovremeni početak liječenja.

preuzmi dokument