Brigita Bagara

KBC Osijek

regionalna periferna anestezija, regionalna analgezija, blokovi živčanih spletova i /ili pojedinih živaca, komplikacije

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Regionalna periferna anestezija dio je anestezije kojim se postiže privremeni gubitak osjeta, ponegdje
i motorike, na dijelu tijela na kojem se obavlja operacijski zahvat. Osim same anestezije, koristi se i za
analgeziju neposredno nakon operacijskog zahvata ili kroz dulji vremenski period. Periferna
anestezija se sastoji od više vrsta blokova živčanih spletova i /ili pojedinih živaca. Učinak regionalne
anestezije postiže se injiciranjem lokalnih anestetika u područje živčanog spleta i/ili živca na koje se
želi djelovati.
Regionalna anestezija osigurava izvrsnu anesteziju i analgeziju za mnoge operacijske zahvate.
Primjena ove vrste anestezije povezana je sa smanjenim morbiditetom, mortalitetom, boljom
postoperacijskom analgezijom, bržim oporavkom nakon operacijskog zahvata i manjim troškovima
liječenja u odnosu na uporabu opće anestezije. Isto tako, znatno je manji broj komplikacija, poglavito
onih sa trajnim posljedicama. Jedna od najčešćih mogućih komplikacija je ozljeda živčanih spletova ili
pojedinih živaca.
Prikladan odabir bolesnika za ovu vrstu anestezije, znanje i iskustvo anesteziologa te dobra
prijeoperacijska priprema i suradnja s kirurgom glavne su odrednice uspješnosti primjene regionalne
anestezije. Pridržavajući se svih navedenih odrednica u našoj svakodnevnoj kliničkoj praksi, primjena
regionalne anestezije veoma je sigurna što ju čini jednom od najkorištenijih anestezioloških tehnika.

preuzmi dokument