Igor Pelaić

Zavod za hitnu medicinu, Hitna služba, KBC ZAGREB – „REBRO“

otrovanje, akutne intoksikacije

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Otrovanje (lat. Intoxicatio) je kliničko stanje koje karakterizira iznenadna ili postupna ugroženost jednog ili
više organskih sustava tijela zbog kontakta s otrovom. Otrovanja dijelimo na: slučajna, suicidalna i
kriminalna.
Akutne intoksikacije čest su uzrok hitnog prijema bolesnika u Zavod za hitnu medicinu. Neki od čimbenik a,
kao što su: brzi i adekvatni postupci, educirano osoblje i opremljenost Zavoda za hitnu medicinu bitno utječu
na ishod zdravstvenog stanja bolesnika. Faktor vrijeme je ponekad presudan kada je riječ o teškim i po život
opasnim intoksikacijama.
Ovaj prikaz slučaja obrađuje otrovanje u namjeri suicida. Riječ je o mladoj bolesnici intoksiciranoj lijekovima i
alkoholom, te hipotermiju nastalu dugotrajnim izlaganjem niskoj temperaturi okoliša. Bolesnica je pronađena
na javnoj površini u besvjesnom stanju, ekstremno pothlađena.
Akutno zbrinjavanje započeto je već prehospitalno, od strane djelatnika Hitne medicinske pomoći, a
prijemom u Zavod za hitnu medicinu borba za život se nastavlja…

preuzmi dokument