Jože Šimenko

Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija

organizacija, dežurni rad, anestezija, stanje pripreme

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

U medicini je znanje jednako bitno kao što je bitna stručnost i njezin brz i efektivan prijenos u praksi. Glavna
namjera prezentacije jest predstaviti sastav, rad i karakteristike dežurne službe koja je prikazana sa strane
diplomiranih medicinskih sestara odnosno diplomiranih medicinskih tehničara na Kliničkom odjeljenju za
anesteziju Univerzitetnog kliničkoga centra u Ljubljani. Dežurni tim sastoji od pet diplomiranih medicinskih
sestara i šest anesteziologa specialista. Rad diplomiranih medicinskih sestara u dežurnom vremenu je
statistički obrađen i evidentiran. Organizovani su timovi koji su u stanju pripreme, pod koje svrstavamo ekipu
za hitni helikopterski transport, ekipu za eksplantaciju organa te ekipu za transplantaciju srca, jetre te
bubrega. U prilogu je također predstavljena i kadrovska struktura dežurne ekipe, raspodjela radnih obaveza
odnosno zaduženja za rad u dežurnom vremenu, statistički su prikazane i razlike u opterećenosti i uvjetima
za rad dežurne ekipe, također je predstavljena i problematika koja se često pojavljuje tijekom dežurnog rada
te njihovo primjerno rješavanje. Na kraju prezentacije želja je prikazati snimku, urađenu u operativnoj sali
UKC u Ljubljani, koja se odnosi na prikazivanje cjelokupnoga operativnog zahvata.

preuzmi dokument