Kolar Dario, Lubina Željka, Cipek Vladimir, Medved Ruža

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

HZTM, banka krvi, dobrovoljno darivanje krvi, transfuzija, krvni pripravci

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Cilj: Video zapisom prikazati put doze krvi i dijelove aktivnosti djelatnika unutar
Banke krvi.
Metode: U Banci krvi zaposleno je 84 djelatnika koji provode aktivnosti iz djelatnosti
planiranja, uzimanja krvi od dobrovoljnih davatelja, prerade, testiranja, skladištenja i
izdavanja krvnih pripravaka. Analiziranjem podataka iz nacionalnog informatičkog
sustava transfuzijske službe u RH (e-Delphyn) dobivamo uvid u broj prikupljenih
doza pune krvi, prerađenim dozama i testiranim uzorcima dobrovoljnih davatelja krvi
u 2013. godini.
Rezultati: Banka krvi Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu u 2013. godine
prikupila je u suradnji sa Crvenim križem 98.676 doza pune krvi od dobrovoljnih
darivanja krvi. U odjelu za preradu i izdavanje krvi, primarnom proizvodnjom
proizvedeno je 247.291 krvnih pripravaka iz doza pune krvi. Trombaferezom ukupno
prikupljeno 2.329 koncentrata trombocita. U sekundarnoj proizvodnji proizvedeno
12.733 pool-a koncentrata trombocita (KT). Ukupan broj krvnih pripravaka nakon
sekundarne proizvodnje iznosi 201.154 (ukupan broj manji zbog utrošenosti plazme
za izradu poolova KT i krioprecipitata, utrošenosti 4 doze buffy coat-a u pool KT). Za
potrebe transfuzijskog liječenja u protekloj godini izdano je 139.956 KP prema 33
zdravstvene ustanove u RH od 152.624 ukupnog broja zatraženih krvnih pripravaka
koji iznosi 91% zadovoljenja zahtjeva.
Zaključak: Zahvaljujući dobrim ljudima - dobrovoljnim davateljima krvi, reorganizaciji
transfuzijske službe u RH i uvođenjem nacionalnog informatičkog sustava
uspostavljen je dobar nadzor nad potrebama, planiranjem, izdavanjem i sljedljivošću
KP što omogućava sigurno i dostatno liječenje pacijenata. Ovaj video zapis o putu
jedne doze krvi poklanjamo svim dobrovoljnim davateljima krvi.

preuzmi dokument