Ksenija Kukec, Željka Gajski

OB Varaždin

sepsa, septički šok, purifikacija krvi

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Sepsu definiramo kao stanje uzrokovano upalnim odgovorom organizma na infekciju koju mogu
uzrokovati bakterije, virusi i gljivice. Lokalizacija mjesta infekcije može biti u bilo kojem dijelu tijela.
Liječenje bolesnika sa teškom sepsom i septičkim šokom provodi se u Jedinici intenzivnog liječenja.
Purifikacija krvi je adjuvantna metoda liječenja vitalno ugroženih bolesnika u JIL-u a koristi se za
uklanjanje niza upalnih medijatora odgovornih za razvoj multiorganskog zatajenja. U našoj ustanovi
ova metoda liječenja prvi put je primjenjena u studenom 2015.godine i do sad je primjenjena kod 8
bolesnika.
Medicinska sestra ima ključnu ulogu u zbrinjavanju bolesnika sa sepsom a primjena novih metoda u
prepoznavanju i liječenju sepse iziskuje kontinuiranu edukaciju.

preuzmi dokument