Autori: AMELDINA TERZIĆ, HANKA REDŽIĆ, EDIN DŽAFIĆ

Ustanova zaposlenja: UKC TUZLA (BiH)

Ključne riječi: medicinska sestra, pulsni oksimetar, fotodetektor , perfuzija

Kongres/Simpozij: ”5. Međunarodni kongres HDMSARIST-a” i ”8. Međunarodni kongres WFCCN-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 12.-15. travnja 2012. godine

Pulsna oksimetrija je potpuno bezbolna metoda, kojoj se na prst ruke stavi aparat pulsni oksimetar koji može da izmjeri frekvencu rada srca i zasićenost periferne krvi kiseonikom. U pulsnoj oksimetriji ,saturacija arterijske krvi se kiseonikom se označava sa SpO2,dok se invazivno mjerena arterijska oksigenacija obilježava simbolom SaO2.Mjerenje se izražava u procentima
Pulsna oksimetrija ima veoma široku primjenu u više oblasti medicine ,a najviše se koristi za kontinuirani monitoring pacijenta i ima veoma široku primjenu u svim jedinicama intenzivne njege.
Cilj izvođenja ove neinvazivne procedure je dokazivanje brze dijagnostičke sumnje na poremećaje u radu respiratornog sistema ,snadbijevanja organizma kiseonikom,kao i pravilno savladavanje tehnike izvođenja ove neinvazivne i veoma jednostavne metode.
U toku izvođenja ove procedure neophodna nam je sledeća oprema:oksimetar,sonda za prst ili uvo,alkoholni tupferi,odstranjivač laka za nokte.
U toku izvođenja procedure na prstu zadaci medicinske sestre/tehničara su sledeći:Izabrati prst za izvođenje testa(najčešće se koristi kažiprst,a li može se izabrati i manji ako su prsti pacijenta preveliki za opremu),provjeriti da li pacijent ima vještačke nokte i odstraniti lak za nokte sa izabranog prsta .Postaviti fotodetektor na prst tako da su izvor svjetlosti i senzori na suprotnim stranama ,ako pacijent ima dugačke noktefotodetektor se postavlja vertikalno na prst ako je moguće isiječe se nokat
Ruka pacijenta uvjek se postavlja u visini srca da bi se izbjegle venske pulsacije i dobila tačna očitavanja .
Ukjučiti prekidač(ako aparat radi čut će se zvuk,displej će odmah raditi i svjetlost za puls će svijetliti )
Na displeju za puls za puls i SpO2 bit će stacionirane nule.
Nakon četiri do šest otkucaja srca,displej za SpO2 i puls će pokazati vrijednosti za svaki otkucaj,a vrijednost pulsa će biti napisane na displeju na pulsu.
Kod izvođenja procedure na uhu zadaci med.sestre/tehničara su sledeći:Masirati resicu uva alkoholnim tupferom 10-20 sekundi,zakačiti sondu na resicu uva i uvjeriti se da je kontakt sa uvom dobar(nestabilna sonda može da poremeti alarm niske perfuzije)
Na osnovu gore navedenog se nameće zaključak da pulsna oksimetrija je jednostavna za primjenu,pouzdana i jeftina metoda. Monitori trajno nadziru sve bolesnikove vitalne funkcije,uključuju alarm kod poremećaja,ali sestra mora biti stalno nazočna uz bolesnika,promatrati ga jer još nije izmišljen tako dobar stroj koji bi potpuno mogao zamijeniti znanje i rad jedne dobre medicinske sestre/tehničara jer medicinska sestra/tehničar je monitor svih monitora .